Friluftsliv

Foreningen Frie Fugle har siden starten taget forskellige initiativer for at fremme friluftsliv for alle.

Vi har i stort omfang hjulpet kommuner med at få overblik over nationale og regionale cykelruter samt at få rettet op på skiltningen heraf.

Men vi har også på et tidligt tidspunkt kontaktet de ridendes organisationer, og spurgt, om vi ikke skulle hjælpe med at få skabt ridestier, som alle kunne bruge.

Ligeledes har vi sammen med Dansk Vandrelaug taget initiativ til at vandreruters etablering og afmærkning skulle være en offentlig opgave, f.eks. med Lagunestien i Sydsjælland.

På formidlingssiden vil vi gerne nævne ”Viborg rundt på cykel” og UNESCO cykelruter i Hillerød med tilhørende kort og foldere. Endelig har vi for Nordisk Korthandel lavet cykelkort for hele landet.

Senest har vi udarbejdet et friluftskort for landets største sø, Arresø, hvor der i dag netop ikke er så mange muligheder, som der kunne være. Dette er et typisk Frie Fugle projekt, idet vi har lagt kajakker ud ved søen, samarbejdet med lokale friluftsorganisationer og selv skaffet midler til at realisere projektet.

Nu er et forslag til fortsættelse af projektet sendt ind til Nationalparken.

Kajaktur fra Friluftcenter Hammergården.

Friluftscenter Hammergården opstod på initiativ af Frie Fugle i forbindelse med at staten ville sælge det smukke areal på 22 Ha, der ligger i Hornsherred nær trækfærgen til Orø. Sammen med Skibby Kommune og Frederiksborg Amt købte vi arealet.
Stedet drives nu med teltplads, kajak- og roklub m.m. af Friluftsforeningen Hammergården. Se mere på www.hammergaarden.dk

Aftenhygge på Hammergården.

Landgang i Hammerkrogen.

Store og små på cykelferie i sommerlandet.

Nye initiativer inden for frilutsliv?

Tag en dialog med Fuglekontoret om:

  • Udvikling af nye cykelruter og turforslag
  • Skilteplaner – GIS & kort
  • Indhold til hjemmeside, sociale medier og video
  • Layout af foldere, plancher og skilte

Se min profil: Jens Erik Larsen

Benyt de efterhånden mange shelters rundt i landet. Her ses shelter på vores teltplads på Møn.