Design af terapihaver

Foreningen Frie Fugle arbejder med projektudvikling inden for design af terapihaver for udsatte grupper.

Vi ønsker at bidrage til øget trivsel for mennesker i krise. Vores mål er at skabe haverum med nye oplevelser, så brugere får kroppen stimuleret og på sigt får mere ro i en vanskelig periode.

Vi har et samarbejde med landskabsarkitekt Helle Nebelong, som har mange års erfaring med planlægning af sansehaver, legepladser og terapihaver. Se Sansehaver.dk og artiklen om terapihaven på Ringsted Krisecenter

En smuk pavillon er et godt forslag, fordi den forlænger opholdstiden ude til hele året. Fra Sansehaven på Solrød Plejecenter, tegnet af Helle Nebelong.


Naturen som medspiller

Et havedesign indeholdende naturelementer og sanselige opholdsrum med høj grad af tryghed er kernen i vores forslag til haver. Med en grøn væg bag sig kan man trygt sidde på en bænk og bare hengive sig til at opleve træer, buske, fugle, blomster, bier osv. Her kan mindfulness praktiseres umiddelbart.

Vi indretter rum efter brugernes behov og ønsker. Til inspiration kan nævnes: Blomstereng, grønne terapirum, opholdsrum til samtale eller samling, legepladser, bålhus, fitness område, frugthave, lund med lette træer, løgplæne, krydderurtebede, bede med prydgræsser og stauder.

De vigtigste elementer forbindes med stier, så vejen er tydelig. Vi vil gerne lokke brugerne ud i haven, så de kan se al det liv, som den byder på. Havens aktivitetsområder skal invitere til at blive brugt, så kroppen stimuleres.

 

Naturens helbredende effekt er dokumenteret

Forskning og praktisk erfaring fra f.eks. Terapihaven Nacadia® i Hørsholm viser, at naturen kan have en afstressende og stabiliserende effekt på folk med traumer. I Terapihaven Nacadia® har man arbejdet med krigsveteraner med PTSD. Veteranerne fortæller, at de har fået det bedre af at opholde sig i natur- eller skovområder, og at de har lært at bruge naturen som positiv medspiller. Naturen giver dem mere af den ro, som de har svært ved at finde indeni. Læs mere her

Børn har brug for naturen. Ligesom sund kost og motion er aktiviteter og oplevelser i naturen med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk.

En anerkendt svensk professor ved navn Patrick Grahn undersøgte forskellen på børn i naturbørnehaver og traditionelle børnehaver. Børn, der leger ude i naturen eller på naturlegepladser er en tredjedel mindre syge, de er bedre til at koncentrere sig og har en bedre motorik end børn, der leger indendørs eller på en almindelig legeplads. Naturen giver børnene bedre plads, frisk luft og lys, mindre støj, færre konflikter og stimulerer deres kreativitet.

Derudover har aktivitet i naturen en positiv effekt på børns indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder. F.eks. kan bevægelse i naturen træne koordination af øje-hånd, styrke balance, holdning og stabilitet, så børn får flere kompetencer i kroppen til at kunne lære noget nyt. (Kilde: Danmarks Naturfredningsforening)

En evalueringsrapport fra SUS (Social Udviklingscenter) om Randers krisecenter, hvor en sanseinspireret gårdhave er implementeret, viser nedenstående resultat, der umiddelbart kan overføres til andre krisecentre:

1. Børnene leger længere lege.
2. Gårdhaven stimulerer og udvikler børnenes brug af fantasi.
3. Der er skabt et frirum, hvor det er muligt at forglemme sig og den vanskelige situation, man er i.
4. Der skabes nye muligheder for fællesskab.

For yderligere information se link her

 

Biodiversitet

Vi har yderligere fokus på at øge biodiversiteten og skabe større artsrigdom. I designprocessen vil vi benytte os af de mange muligheder, der er for at skabe flere levesteder for dyr og planter i en have. Det vil selvfølgelig altid afhænge af stedets vilkår og karakter.

Når haven designes er fokus derfor på:

 • Store gamle træer.
  De er levested for mange dyr, planter og svampe samt insekter, som trives under træernes løstsiddende bark og i andre hulheder.
 • Store sten.
  Bunker af sten og stenbede rummer mange hulrum til insekter.
 •  Vand i haven.
  En havedam, et spejlbassin, en nedgravet balje eller vand i kar og underskåle. Frøer, tudser og salamandere har brug for vand for at kunne holde sig våde. Pindsvin, fugle, bier og sommerfugle kan slukke tørsten.
 • Plads til vilde planter.
 • Snup en bid af græsplænen og lav en blomstereng med vilde planter.
 • Blomster til bier og andre bestøvere fra tidligt forår til sent efterår.
 • Fugle.
  Plant træer og buske med føde til fuglene.
 • Insekter.
  Vælg hjemmehørende arter, når der vælges planter til haven, da mange insekter er tilpasset dem.

Biodiversiteten forbedres markant ved at undgå brug af sprøjtegift, at undlade gødning af græsplæne og bevare/skabe områder, hvor grene og blade kan blive liggende.

 

Indsatsen støtter op om Verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel som indebærer at mental sundhed og trivsel fremmes, Verdensmål nr. 15 – Livet på land, som indebærer at bekæmpe tab af biodiversitet, og Verdensmål nr. 16, fred, retfærdighed og retfærdige institutioner, der indebærer bekæmpelse af alle former for vold.


Praktiske bemærkninger

Når vi har lavet en haveplan med beskrivelser, vil en anlægsgartner udføre arbejdet med den praktiske udførsel.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vedligeholdelse af en stor have er en omfattende opgave.

Mange organisationer har få midler til rådighed til pasning af udendørsarealer, så opgaven bliver løst gennem hjælp fra lokale frivillige, som finder glæde i at bidrage til havens pleje og udvikling.

Kommunalt forankrede organisationer får i nogle tilfælde hjælp til vedligeholdelse fra kommunens gartnere.

 

Er I interesseret i et nyt haveprojekt hos jer?

Kontakt os for at fortælle om jeres idéer og hør mere om muligheder for havedesign.
Vi kan også være behjælpelige med fundraising.
Måske kender I lokale ressourcer, som kunne tænkes at ville donere en sum til et projekt.

 

Kontakt:

Ring til projektleder Annelise Dittmer på 24 62 45 99 eller skriv på mail til Annelise@Friefugle.dk

 

Alle mennesker har stor glæde af naturens former, farver og dufte.

Årstidsvariation i en have er vigtig for både mennesker og dyr. Blomstring og fornyelse skal gå fra løg til sommerblomstring til høstfarver og senblomstring. Med denne indgangsvinkel øges biodiversiteten i haven.