Projekter

Regional cykelrute 44, Istidsruten

Vi har hele sommeren arbejdet på at lave skilteplan for en ny cykelrute i Vestsjælland, nemlig Istidsruten som sammen med nye lokale cykelruter får et samlet forløb på 380 km. Ruten følger så vidt muligt konturer i landskabet, der kan relateres til isens modulering af landskabet.

Du kan se ruteforløbet her.

I samarbejde med Niras har vi benyttet en særlig App til registrering af den nye skiltning, således at arbejdet mest har foregået i marken. Der har dog været nogle begyndervanskeligheder med appen, som fik flere billeder til at forsvinde og flyttede nogle lokationer, efter vi havde låst dem.

Ruten vil blive suppleret med en del informationsmateriale og ventes at åbne omkring 1. maj 2020.

Vi flytter nationale cykelruter i Strandparken

Gennem 2019, har vi arbejdet for Strandparken I/S, der ejer og administrerer det rekreative område langs kysten mellem Avedøreværket og Hundige i Køge Bugt. Området omfatter 5 kommuner: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Strandparken er et ”kunstigt paradis” anlagt 1977-80 til glæde for Storkøbenhavns befolkning.

En del af navnene på kunstige øer, store sten mm stammer fra Niels Juels orlogsflåde, som her i Køge Bugt i 1677 overvandt svenskerne. Området afgrænset af Olsbækken i sydvest og Avedøre Holme i nordøst.

På strækningen, der er ca. 10 km, findes måske Danmarks største koncentration af cykelruter, idet der er 2 EuroVelo ruter (EV 7 og 10) og 3 nationale ruter (N 4,6 og 9). Desuden krydser flere regionale cykelruter området (R 65, 67 og 69), ligesom en ringe skiltet Vestegnsrute og Fjernvandrevej E6 rammer Strandparken.

Vi har lavet kvalitetstjek af de nationale cykelruter opdelt i 5 etaper, udarbejdet skilteplaner herfor og kommet med forslag til afhjælpning af konflikter, der er på en af etaperne mellem forskellige brugere.

Der er tale om en fin asfaltsti, som forløber relativt tæt på beboelser og derfor benyttes en del af gående, hundeluftere m.v.

Men derudover forløber de 3 nationale og de internationale cykelruter her. Største problem er dog nok, at hurtigkørende motionscyklister benytter strækningen – under tiden i større grupper.

Vi foreslår i rapporten at søge at udbedre konflikten med følgende tiltag:
1. Hurtigkørende cyklister vises op til supercykelstien langs Gl. Køge Landevej. Dette kan kun være en henstilling/opfordring, idet der ikke er nogen jura i færdselsloven eller vejreglerne, som kan kræve dette.

2. Der er allerede opsat skilte, som opfordrer brugerne til at tage hensyn til hinanden. Vi foreslår, at dette suppleres med et nyt skilt med en hurtig cyklist med en rød steg over.

3. Man kunne adskille folk til fods og på cykel ved at etablere en parallel grussti til fodgængere og skilte de 2 stier med forskellige påbudstavler.

4. N 4, 6 og 9 flyttes til forløbet beskrevet som etape 4B. Dette forløb er lidt kortere, tættere på stranden og har mange faciliteter, herunder kiosk i Vallensbæk Havn, faciliteter i Brøndby Havn og sommercafé midtvejs.

Men forløbet er på grus, det meste med god cykelkvalitet, men et mindre stykke mod Avedøre, skal forbedres. Endelig kan man sige, at ruteforløbet er lidt længere væk fra byernes faciliteter i form af butikker mm, men der er dog flere tværgående stiforbindelser.

Strandparken ønskede ikke at lave den omtalte grussti, men besluttede at prøve at flytte cykelruterne. Vi søgte derfor Vejdirektoratet herom og fik tilladelse dertil. Desuden besluttede man at opsætte omtalte skilt med nej til hurtige cyklister, hvorefter vi fik vores grafiske samarbejdspartner Paramedia til at udforme dette.

Alle skiltene er nu sat op, og vi skal diskutere hvordan formidlingen skal være og er spændt på at se hvordan det virker!

De 3 nationale cykelruter N 4, 6 og 9 går langs Skovsstien og fortsætter mod Vallensbæk Havn og Avedøre Holme. På strækningen kører man forbi Kunstmuseet Arken.

Ny rutetavle i Strandparken.

Skilt med nej til hurtige cyklister.

Klimacykelture 2019

Der er cyklet mange kilometer i sommerlandet og mange ildsjæle har taget i mod på turene og fortalt om deres initiativer og virke. Temaer for ture har været mange, lige fra miljøbelastning ved råstofudvinding, cirkulær økonomi, rent drikkevand, økologiske fødevarer, bier, vejkirker, til Natura2000 og meget mere.

Læs mere i rapporten om ruter, oplevelser, historier og folkene bag dem ›

 

Løgelandsvej indgår i cykelruten, vejen er blevet lukket for biltrafik.

Cykelrute 703 i Gribskov Kommune

Den lokale cykelrute 703 bliver den 3. skiltede lokale cykelrute i Gribskov Kommune. Der er tale om en cykelrute, som kommer til at kæde kommunens 3 største byer sammen (Helsinge, Gilleleje og Græsted).

Samtidig har ruten et flot forløb i kulturlandskabet mellem byerne med mulighed for at formidle dette landskab. Ruteforslaget tager udgangspunkt i turforslag 704 på cykelrutekortet fra 2009.

Rutenummer ændres fra 704 til 703, fordi der ikke er udsigt til at det oprindelige turforslag 703 bliver realiseret. Samtidig revideres 701 til at udgå fra Helsinge Station, hvor også 702 passerer. Her kan således med fordel placeres en informationstavle med oversigt over alle 3 ruter.

Der er 100 kryds på ruten med skilteregistreringer og ruten er ca. 50 km lang. Man kan tage en etape ad gangen ved at benytte Gribskovbanens tog, hvor cykelmedtagning er gratis. På strækningen langs nordkysten følges R47 Nordkyststien.

Her har vi aftalt at spare skiltning, ved blot på undertavle at skrive at 703 følger 47 her. Vest for Gilleleje er R47 dog lagt ud langs landevejen og her lader vi den lokale rute gå ind på stien på skrænten med panoramaudsigt over Kattegat.

Ruten ventes at være færdigskiltet foråret 2020.

Sustainable mobility, sustainable community

Vi er i gang med dette Erasmus+ projekt sammen med partnere i Spanien, Irland og Litauen. Projektets formål er at hjælpe unge til at blive aktive borgere i deres lokalsamfund ved at udvikle bæredygtige transportformer.

Det skal foregå ved udveksling af erfaringer mellem landene. Vi skal bl.a. vise hvor almindeligt, det er at cykle i byerne, herunder til skole og idræt samt ikke mindst vise projektet ”Cykling uden alder”, hvor skoleelever cykler med ældre mennesker i rickshaws fra plejecentre – jf. projektet med Tjørnegårdsskolen i Roskilde, som vi gav prisen Årets Frie Fugl.

Projektet skal køre til 31/8 2021. Læs mere her

 

Cykling uden alder i Gribskov

Klimagruppen i Gribskov har sammen med Cyklistforbundet og kommunen taget initiativ til opstart af ”Cykling uden alder” i Gribskov Kommune.  Jens Erik fra Foreningen Frie Fugle bor i kommunen og har gennem en årrække været aktiv i klimagruppen, bl.a. med klimacykelture. Det er lykkedes at få bevilget 5 rickshaws og disse er nu ude at køre på plejecentrene til stor glæde for de ældre beboere.

På Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/240347600188718/?ref=bookmarks  kan man læse fine historier, om hvordan de ældre kommer ud til steder, hvor de har arbejdet eller boet. Her kan de så fortælle historier til medpassageren og til piloten, som fører den elektriske cykel.

Der skal bruges en del frivillige piloter. Du er velkommen. Der cykles i dag fra Vejby, Helsinge, Græsted og Gilleleje. Du kan få mere at vide hos frivilligkoordinator Pernille Dirchsen, pdirc@gribskov.dk

Nyt friluftskort “Arresø til vands og til lands”

Kortet, der knytter sig til Danmarks største sø er udarbejdet af Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle i samarbejde med Louise Aggebo fra Arresø Kajakklub.

Formålet har været at fremme udviklingen af friluftsliv på og ved søen. Således har Danmarks største sø samlet frivillige foreninger og myndighederne.

Projektet har været støttet af de 3 kommuner Gribskov, Halsnæs og Hillerød, Naturstyrelsen i Nordsjælland, Friluftsrådet mm.

Kortbrochuren indeholder tips om færdsel til vands i kajak, kano og sejlbåd inkl. oplysning om landgangssteder og fuglebeskyttelseszoner samt turforslag til lands for cyklister, vandrere mm.

Friluftskortet kan være et første skridt til at sætte fokus på Arresøs muligheder fremover, herunder som del af nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Kortet kan rekvireres fra vores kontor eller downloades her

 

 

Hillerød som cykelby

Hillerød by er mod nord afgrænset mod Frederiksborg Slot og slotshaven. De få indfaldsveje bliver let overbelastet af biler.

Vi foreslår derfor i rapporten fra 2015 at gøre Hillerød til en by, der satser på cykeltrafik. Det lykkedes at få skabt bedre muligheder for cykling i gågaderne aften og morgen samt etableret en cykelrute og Torvet mm.

Læs om de mange forslag i rapporten, der senere er fulgt op af renovering af skiltning af alle cykelruter samt etablering af nye ruter, så som parforce-cykelruterne.

 

Hillerød som cykelby: Som led i etablering af cykelruter 104, blev det gjort tilladt at cykle over byens torv.

EuroVelo projektet

Efter at vi havde fået nationale cykelruter i Danmark i 1993, foreslog vi, at hele Europa skulle have et sådant net af cykelruter. Jens Erik var leder af en arbejdsgruppe i Det europæiske Cyklistforbund (ECF) og senere blev projektet udviklet professionelt af os sammen med Sustrans i UK og ECF. I dag styres projektet af EuroVelo Council, og der bygges og skiltes nye cykelruter mange steder i Europa. Bemærk, at EuroVelo er et registreret trademark og må kun skrives på denne måde.

Læs mere om baggrunden og historien her

Se en af de gamle ruterapporter her om forløbet af EuroVelo 7, The Sun Route fra Nordkap til Malta

Vi kan også sende dig oversigtskortet over alle EuroVelo ruterne – se bestillingslisten i vores Shop

Og ellers er der masser af information på www.en.EuroVelo.com

Jens Erik Larsen taler ved konference i Tyrkiet.

Indvielse af EuroVelo 8 i Tyrkiet.