Fuglekontoret

Jens Erik Larsen

Civilingeniør og stifinder

Solveig Ellegaard Poulsen

Restaureringsarkitekt/miljødesigner MAA

Alice Olsen

Cand. scient i biologi

Jens Solvang

Hortonom

Pernille Vedersø Bussone

International cykelfremme

Stine Bukh Bjerager

Hortonom, HA & Digital formidler

Annelise Dittmer

Jurist og IT-konsulent

Nikolaj P. E. Andersen

Cand. Mag. i Etnolog og Idéhistorie

Kristine Zeuthen Jeppesen

Geograf og projektleder

Signe Rasmussen

Studentermedhjælper

Jens Erik Larsen

Jens Erik Larsen

Civilingeniør og stifinder

Jens Erik er konsulent i Foreningen Frie Fugle og arbejder med cykelruter i ind- og udland. Særlig ekspertise er skiltning af cykel-, ride- og vandreruter samt udarbejdelse af kort og foldere herom. Desuden kan tilbydes undervisning og foredrag. Endelig guider Jens Erik klimacykelture i Danmark og cykelsafarier i udlandet.

Historik

 • Kandidat fra Danmarks Tekniske Universitet i 1977 med speciale i By- og Trafikplanlægning
 • Medstifter af Ideværkstedet De Frie Fugle i 1982
 • Blev i 2011 nomineret til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris
 • Idémand bag de nationale cykelruter i Danmark og Det europæiske Cykelrutenet (EuroVelo).

Tel: + 45 21 25 39 85
Mail: JE@Friefugle.dk


Solveig Ellegaard Poulsen

Solveig Ellegaard Poulsen

Restaureringsarkitekt/miljødesigner MAA

Solveig er bestyrelsesformand i Foreningen Frie Fugle.

Blandt diverse opgaver i foreningen laver Solveig layout på vores Nyhedsbreve.


Alice Olsen

Alice Olsen

Cand. scient i biologi

Entomolog med specialviden om ectoparasitter, især lopper og lus

Initiativtager til landets årlige StoreLusedag, d. 31 januar. Læs mere på www.hovedlus.dk

Interesseområder iøvrigt:

 • Er foruden biologiuddannelsen uddannet sløjdlærer-, laborant og laboratorieteknikker
 • Jeg nyder naturen og arbejder for bæredygtig levevis og for bæredygtigt have- og jordbrug
 • Jeg organiserer gerne orkide-, svampe eller trane-ture for små grupper til Skåne, Kristianstad-området
 • Helse – har taget kurset: ’Kostrelaterede Sygdomme’ på Science, KU
 • Havebrug, har taget Sveriges Landbrugsuniversitet, Alnarps kursus: ’Trädgårds Terapi’ og gennemført kurset Havekunstens Historie på Science, KU
 • Regenerativt Jordbrug, har taget kursus på Science, KU, i ’Økologisk Jordbrug’

Tel: + 45 21 43 04 80
Mail: Alice@Friefugle.dk


Jens Solvang

Jens Solvang

Hortonom


Historik

 • Hortonom fra 1973
 • Teknisk diplomeksamen i Humanøkologi fra 2001
 • Sekretariat for Overnatning i det Fri
 • Rådgivning om miljøstyring inden for fynske virksomheder
 • Undervisning af jordbrugsteknologer i miljøledelse og grønne regnskaber
 • Kursusleder på højskolekursus
 • Udredningsarbejde for Kirsten Jensenudvalget
 • Rådgivningsarbejde for væksthusgartnere som konsulent i dyrkningsforhold

 Tel: + 45 21 70 42 31
Mail: Jens@Friefugle.dk


Pernille Vedersø Bussone

Pernille Vedersø Bussone

International cykelfremme


Historik

 • Cand.mag i Fransk og Psykologi.
 • TATA Institute of Social Sciences, Mumbai.
 • Spydspids for Cykling Uden Alder, Singapore.
 • Køns- og seksualitetsfacilitator

Tel: + 45 53 62 19 79
Mail: Pernille@Friefugle.dk


Stine Bukh Bjerager

Stine Bukh Bjerager

Hortonom, HA & Digital formidler

Stine er konsulent i Foreningen Frie Fugle og har arbejdet med formidling af friluftsliv, turisme, naturbeskyttelse og havedyrkning.

Særlige IT-kompetencer er udvikling og opdatering af hjemmesider, indhold til sociale medier samt fotografering og videoproduktion. Til tryk laver jeg plancher til skilte, foldere og præsentationer. Desuden arbejder jeg med GIS og producerer kort.

Historik

 • 2008 – i dag: Diverse hjemmesider for virksomheder og foreninger
 • 2017: Informationsmateriale til Nationalpark Thy om beskyttelse og benyttelse
 • 2016: Behovsanalyser af frivillighed og naturbeskyttelse
 • 2013: ‘Bæredygtig turisme I naturparker’. Oversættelse. (oplag ca. 2.000). Se pdf
 • 2011: Medforfatter til rapporten ‘Naturparker og naturkorridorer i Region Sjælland’ (oplag ca. 3000) Se pdf

Tel: + 45 20 83 81 02
Mail: Stine@Friefugle.dk


Annelise Dittmer

Jurist og IT-konsulent

Annelise er konsulent i Foreningen Frie Fugle og hendes faglige kompetencer breder sig ud fra uddannelsen som cand.jur. og kombineres med erhvervserfaring fra IT-branchen. Annelise har særlig ekspertise fra arbejdet i et projektkonter med at planlægge og strukturere opgaver, implementere nye processer og værktøjer. Desuden tilbydes administration i bred forstand samt koordination af projekter med tilhørende rapportering, så der skabes overblik og fremdrift i virksomheden. Endelig kan Annelise understøtte en virksomhed med at tage skridt til implementering af bæredygtighed.

Historik

 • 1986: Kandidat fra Københavns Universitet
 • 1987-2015: Ansat i CSC som analytiker, designer, tester, team lead, controller og PMO
 • 2015-2018: Projektansat i TopDanmark, DRI Nordic, WormConsult og RackPeople især for at løse opgaver relateret til CRM og PMO
 • 2019: Bæredygtighedskursus, 30 timer

Tel: + 45 24 62 45 99
Mail: Annelise@Friefugle.dk


Nikolaj Porskær Engvon Andersen

Nikolaj Porskjær Engvon Andersen

Cand. Mag. i Etnolog og Idéhistorie

Nikolaj interesserer sig for at undersøge, perspektivere og formidle hverdagslivets små finurligheder. Dette har ført til en interesse for lokalhistoriske forhold og dansk hverdagscyklisme. Derudover er Nikolaj meget optaget af at dyrke friluftslivet, særligt hvad angår cykel- og vandreture.

Historik

 • 2018: Cand. Mag i Europæisk Etnologi med speciale om “Cykelpendling i dansk hverdagsliv: Tre etnologiske perspektiver”
 • 2015: BA i Idéhistorie og museologi
 • 2014: Forfatter til bogen “Skibsbyggeri i Ærøskøbing”

Tel: + 45 21 85 24 09
Mail: Nikolajbianchi@gmail.com


Kristine Zeuthen Jeppesen

Kristine Zeuthen Jeppesen

Geograf og projektleder

Kristine er konsulent i Foreningen Frie Fugle. Jeg er en garvet projektleder med solid erfaring i at udvikle og styre internationale udviklingsprojekter. Fra den tematiske side har det drejet sig om miljøprojekter, børnebeskyttelse, grunduddannelse og ungdomsprogrammer.

Særlig ekspertise er fundraising og projektstyring. For øjeblikket arbejder jeg med terapihaver og cykelaktiviteter på institutioner.

Historik

 • 2019 – 2020: Landerepræsentant for Terre des hommes Foundation i Bangladesh
 • 2017 – 2018: Programdirektør for Goal Global i Sierra Leone
 • 2007 – 2017: Programkoordinator for Red Barnet i Danmark
 • 2004 – 2007: Børnerettighedsrådgiver for Red Barnet i Bangladesh
 • 2003: Konsulent for Copenhagen Development Consulting I Ghana
 • 2001 – 2003: Teknisk rådgiver på 2 bymiljøprojekter for Danida i Tanzania
 • 1997 – 2001: Socio-økonomisk rådgiver på Danidas Vand og Sanitetsprogram i Bangladesh.
 • 1995: Geografilærer på Espergærde Gymnasium
 • 1992 – 1994: Sociolog på UNICEFs vand og sanitetsprogram.
 • 1992: Konsulent for Danida i Mozambique.

Uddannelse

 • 2009: HD (O)
 • 1991: Cand scient i Geografi

Tel: + 45 22 83 53 99
Mail: Kristine@friefugle.dk


Signe Rasmussen

Signe Rasmussen

Studentermedhjælper

Signe er Foreningen Frie Fugles studentermedhjælper og har bl.a. arbejdet med at skilte den 380 km lange cykel- og oplevelsesrute Istidsruten sammen med Jens Erik. Projektet har krævet mange dage i felten, hvor hun har anvendt app’en Kollecto i registreringsarbejdet.

Signe har en bachelorgrad i Performance Design fra 2019 og har siden læst videre på kandidaten Nordic Urban Planning Studies, begge fra Roskilde Universitet. I øjeblikket skriver hun speciale om Københavns boligmangel.

Mail: Signe@Friefugle.dk