Årets frie fugl

Prisen gives til personer, der har brugt deres indsigt, fantasi og mod til at finde nye måder at leve og arbejde på. Der lægges endvidere vægt på frihed, økologi og livsglæde.

Fra venstre reparationsværkstedet på Nødebo Kro ved Niels Kildegaard og Co, Rasmus Hansen, Lone Landmand, Jacob Lentz og Lennart Lajbaschitz. Uddeling i 2017

2022: (uddelt ved 40-årsjubilæet)
Kofods Skole på Amager ved Robert Olsen & Katarina Blomqvist
Prisen for 2022 gives for at fremme en bæredygtig dagsorden, både i måden hvorpå der arbejdes med udsatte sjæle og med genbrugsmaterialer i det socialøkonomiske genbrugs- og cykelværksted på Amager. https://kofoedsskole.dk/vorestilbud/vaerksteder/

2021: (uddelt ved 40-årsjubilæet)
Haverne på Køge Fælles Jord ved Maurina Keergaard og Mette Kold

Prisen gives for jeres nytænkte eksperimenterende projekt med bl.a. gravefrie og nye økologiske dyrkningsformer. Der drives i samarbejde med medlemmerne.
http://xn--kgefllesjord-9cb2w.dk/

2020: (uddelt ved 40-årsjubilæet)
Frontkæmper mod landets industrisvinebrug ved Helene Hansen
Prisen for 2020 gives for dit utrættelige arbejde for rimelige levevilkår på landet, i samarbejde med Miljøforeningen Tuse Næs: For et liv fri for industrisvinebrug og gyllebiogas, og for at hjælpe truede lokalbefolkninger med at danne lokale Miljøforeninger. https://mftn.dk/

2019: (uddelt ved 40-årsjubilæet)
Ristet Rug ved Anne Lindhardt & Leif Zeeberg
Prisen for 2019 gives for en god iværksætter-idé og godt håndelag. Ristet Rug har moderniseret smørrebrødet til streetfood format med øje for økologi og bæredygtige tiltag. https://ristetrug.dk/

2018: (uddelt ved 40-årsjubilæet)
Eat Grim ved Petra Kaukau og Carolin Schiemer
Prisen 2018 gives for en visionær bæredygtig mission om at gøre op med skønhedsidealer i fødevareindustrien og mindske madspild ved at fremhæve frasorterede grimme grøntsager.
https://eatgrim.com/

2017
Tjørnegaardsskolen i Roskilde ved Jacob Lentz

Prisen gives for at opfinde et kreativt fag, der fremmer sammenholdet i samfundet og skaber flere cyklister og vind i håret til dem, der ikke kan cykle selv. Særligt samværet mellem skolebørnene af forskellig herkomst og de ældre mennesker på plejecentrene rummer et lys af livsoptimisme, som vores samfund har brug for. https://tjornegaardskolen.aula.dk/

2016
Lone Vitus alias Lone Landmand
Prisen gives for arbejdet med oplysning om konventionelt landbrugs konsekvenser for miljø og for i stedet at fremme en bedre madforståelse og bæredygtig fødevareproduktion. https://lonelandmand.wordpress.com/

2015

Reparationsværkstedet på Nødebo Kro ved Niels Kildegaard og Co
Prisen gives for konkret og fantasifuld indsats for bæredygtighed i Nødebo nord for Hillerød ved at skabe nyt liv i døde objekter. Værkstedet, der blev indviet i foråret 2015, har udført en række reparationsopgaver, og reddet mange ting for udsmidning takket være kreativ indsats af de ”gamle ingeniører” Niels, Arne og Palle. Reparationsværkstedet udgør sammen med andre gode aktiviteter i forsamlingshuset Nødebo Kro.  http://www.nødebobæredygtigt.dk/

2014
Folkehuset Absalon ved Lennart Lajbaschitz
Prisen gives for de nyskabte rammer om socialt bæredygtigt samvær for såvel lokale, som andre.
Da Absalon Kirke i 2014 blev købt og efterfølgende til folkehus i stedet for kirke steg besøgstallet voldsomt. Der er tale om en overvældende succes som spisested, hvor vidt forskellige mennesker bænkes tæt og indtager god mad og ikke kan undgå at lære nye mennesker at kende. Endvidere foregår der jævnligt forskellige kulturelle begivenheder. https://absaloncph.dk/


2013

Den økologiske gård og butik Søris ved Rasmus Hansen
Prisen gives for vedholdende dyrkning og formidling af økologiske grøntsager gennem 30 år. I mange af disse år har der fra forskellige sider været tvivlet på værdien af økologiske grøntsager, men Søris ved Slangerup har som rollemodel været med til at holde fanen og fakta om økologi højt. https://www.soeris.dk/

2012
Mia Helmer Jensen, Byhaven 2200 for unikt ”Gør det lokalt” initiativ til økologisk dyrkningshave på Nørrebro i København med både miljømæssig og social dimension.


2011
Susanne Hovmand-Stilling, Knuthenlund, Lolland for sin omlægning af godsets 1000 ha til økologisk drift trods rådgivning om konventionel svineavl. Godset har en alsidig økologisk drift med malkegeder og malkefår til unik osteproduktion. https://knuthenlund.dk/


2010
Anne-Dorthe Schrøder, EcoBaby for ihærdigt arbejde som iværksætter omkring natursutten, der er miljøvenlig fremstillet af naturgummi. Natursutten var en succes indtil Søndagsavisen i 2010 bragte en falsk anklage om farlig kemi deri. Anne-Dorthe Schrøder kæmpede for at blive renset for falsk anklage. Det var en Davids kamp mod Goliath, hvor David vandt. http://www.natursutten.com/


2009

Jørn Ussing Larsen, Aurion for årelang og vedholdende søgen efter urkornet, samt udvikling, produktion og salg af det gode brød og især urbrødet med den gode smag, et højt næringsindhold, miljøhensyn, menneskelige hensyn og ”den gode historie om kornet”. https://www.aurion.dk/aurion.aspx


2008

Knud Andersen, formand for Landsforeningen Levende Hav, LLH, en miljøorganisation for miljø- og naturvenligt fiskeri. Foreningen søger med idérigdom og energi at modvirke rovdrift på vore fælles fisk og andre af havets ressourcer, såvel nationalt som internationalt. http://www.levende-hav.dk/


2007

Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, for vedvarende fremme af vindenergi og anden fornybar energi, senest ved udgivelse af bogen “Vedvarende Modvind”.


2006

Jane Skov Lind, Falster Skovdistrikt for Danmarks første sommerfugle-skov, etableret ved Ulvshale på Møn.


2005

Gustav Vadefugl, for standhaftig fortsat vandring og initiativet Byens Vandrefugle. Det er en forening, som tilbyder vandreture til alle uden registrering af deltagerne.


2004

Osteriet Hinge ved Søren Thøgersen er blandt de producenter, der modbeviser, at der kun er plads til bulkvarer i Danmark, men at der også skal være plads til at smage, føle og dufte til varerne. http://www.osteriet-hinge.dk


2003

Lusesnapperen ved Carsten Høegholm og firmaet Snatcher’s Company ved Kim Plaschke. Med udviklingen af Lusesnapperen ses det, at det er muligt med innovation at finde nye veje til at bekæmpe problemet, og at løsningen kan være til gavn for både miljøet og sundheden.


2002
:

Landbrugslauget ved Christian Coff og Tina Unger for genindførelse af andelstanken, der har gjort det muligt, at 500 byboere nu ejer det økologiske landbrug Brinkholm ved Karise og får friske grøntsager leveret hver uge. http://www.landbrugslauget.dk


2001
: (uddelt ved 20-årsjubilæet)

Quickshaw cykeltaxa ved Klaus Kroll for et nyt initiativ til økologisk transport i byen. Der er tale om en nydesignet dansk cykel fra Christiania Cykler og et gennemgående professionelt koncept, der ud over persontransport indbefatter transport af grøntsager.


2000
: (uddelt ved 20-årsjubilæet)

Latterfuglen Jan Thygesen Poulsen for den livsglade strategi, der går ud på at samle folk til latterkoncerter, selvom der ikke nødvendigvis er noget at grine af! Jan T. Poulsen er præsident for Den internationale Latterklub og forfatter til bogen “Le nu! Åbenhed, Kærlighed og Latter”.


1999
:
Direktør William Fieck, for hans indsats med at skabe Lessors kontorhus i Allerød.

1998
:
Arkitekt Kaare Eriksen fra Landsforeningen Det Grønne Møbel for at have udviklet et koncept, hvorefter værdifulde træer kan bruges til fremstilling af møbler.

1997
:
Skuespilleren og teaterlederen Jytte Abildstrøm, for hendes sjældne kombination af sprudlende kunstnerisk originalitet og et konsekvent miljøpolitisk engagement.

1996
:
De økologiske igangsættere, for at have skabt Danmarks første økologiske undervisnings- og demonstrationscafé.

1995
:
Poul Rask, for hans præstation med at rejse den halve verden rundt på en islandsk hest.

1994
:
Johannes Falk, Hvidsted Energiskov, for hans pionerbejde med at udvikle pileskov, som en bæredygtig produktion i landbruget.

1993
:
Kollektivisten Sune Scherfig, for hans arbejde med distribution af økologiske fødevarer.

1992
:
Skoleinspektør Jørgen Dannesbo for Boesagerskolens eksperimenter med miljøundervisning.

1991
:
Selvbygger Niels Peter Nielsen, for hans eksperimenterende byggeri af et jorddækket lavenergihus.

1990
:
Fabrikant, Henrik Svensson, Dan-Høns, for hans indsats for udbredelse af lokalt hønsehold.

1989
:
Civilingeniør John Schmidt for hans pionerarbejde med spildevandsrensning i naturlige rørsumpe.

1988
:
Sammenslutningen Langelinje til Københavnerne, v. Birk Keller

1987
:
B-holdet, v. Rebekka Weimar.

1986
:
Sammenslutningen af Produktionskollektiver og Arbejdsfællesskaber (SAPA) v. Poul Hansen.