Friluftsliv

Opgradering og formidling af friluftslivet i jeres område?
Benyt vores kompetencer i Fuglekontoret.

Klimatiltag

Vi kæmper for at få lavet flere cykelruter og faciliteter, så mange flere vælger cyklen til daglig og i fritiden.

Digital kommunikation & IT

Vi tilbyder WordPress-hjemmesider, strategisk salg med CRM, layout af præsentationer samt foldere og plancher med kort

Planlægning for cyklister

Vi tilbyder løsninger baseret på stor viden om vejregler og praktisk erfaring med ruteplanlæning, skilteplaner samt tværfagligt samarbejde.

Cykelsafari

Tag på cykelture med store naturoplevelser. Turene har tit karakter af opdagelsesrejser, og deltagerne plejer ikke at kede sig undervejs!

Regional cykelrute 44, Istidsruten

Hele sidste sommer arbejde vi på at lave en skilteplan for en ny cykelrute i Vestsjælland, nemlig Istidsruten som sammen med nye lokale cykelruter får et samlet forløb på 380 km. Ruten følger så vidt muligt konturer i landskabet, der kan relateres til isens modulering af landskabet.

Læs mere om Istidsruten her ›

Bliv medlem

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling med løsninger som: fremme af cyklisme, reduktion af ressourceforbrug, økologisk jordbrug, beskyttelse af natur og børnehoveder med pesticidfri bekæmpelse af hovedlus.

Et medlemsskab giver dig invitationer til klimacykelture, cykelsafari, foredrag og nyhedsbreve samt inspiration til aktiviteter.

Ved festlige events kan du være med til at hylde ildsjæle, som ser nye livsmuligheder og tænker på vores miljø og klima.

For et årligt bidrag på minimum 150 kr. støtter du vores arbejde. Du kan melde dig ind her:

Klimacykelture i 2020

Klimagruppen i Gribskov har nu med lidt forsinkelse grundet Coronakrisen, udgivet program for året temacykelture. Der er et par ture til skovhaver og en om virksomheders miljøhensyn samt noget om anvendelse af skovens træer og endelig en tur til andelsgården Lerbjerggaard ved Melby. Læs hele programmet her og husk tilmelding.

Se programmet for klimacykelture i 2020 ›

Årets Frie Fugl

Prisen gives til personer, der har brugt deres indsigt, fantasi og mod til at finde nye måder at leve og arbejde på. Der lægges vægt på frihed, økologi og livsglæde. Vi uddeler for 2-3 år ad gangen.

2017: Tjørnegaardsskolen i Roskilde ved Jacob Lentz

2016: Lone Vitus alias Lone Landmand

2015: Reparationsværkstedet på Nødebo Kro