Friluftsliv

Opgradering og formidling af friluftslivet i jeres område?
Benyt vores kompetencer i Fuglekontoret.

Digital kommunikation & IT

Vi tilbyder WordPress-hjemmesider, strategisk salg med CRM, layout af præsentationer samt foldere og plancher med kort

Planlægning for cyklister

Vi tilbyder løsninger baseret på stor viden om vejregler og praktisk erfaring med ruteplanlæning, skilteplaner samt tværfagligt samarbejde.

Klimatiltag

Vi kæmper for at få lavet flere cykelruter og faciliteter, så mange flere vælger cyklen til daglig og i fritiden.

Cykelsafari

Tag på cykelture med store naturoplevelser. Turene har tit karakter af opdagelsesrejser, og deltagerne plejer ikke at kede sig undervejs!

NB: Trods Corona arbejder Foreningen videre (mest hjemmefra), så kontakt os endelig og se vores gode tilbud om at komme ud i naturen til fods, i kajak og på cykel!

HVORFOR SIDDE INDE, NÅR ALT HÅB ER UDE!

Regional cykelrute 44, Istidsruten

Vi har hele sommeren arbejdet på at lave skilteplan for en ny cykelrute i Vestsjælland, nemlig Istidsruten som sammen med nye lokale cykelruter får et samlet forløb på 380 km. Ruten følger så vidt muligt konturer i landskabet, der kan relateres til isens modulering af landskabet.

Læs mere om Istidsruten her ›

Bliv medlem

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling med løsninger som: fremme af cyklisme, reduktion af ressourceforbrug, økologisk jordbrug, beskyttelse af natur og børnehoveder med pesticidfri bekæmpelse af hovedlus.

Et medlemsskab giver dig invitationer til klimacykelture, cykelsafari, foredrag og nyhedsbreve samt inspiration til aktiviteter.

Ved festlige events kan du være med til at hylde ildsjæle, som ser nye livsmuligheder og tænker på vores miljø og klima.

For et årligt bidrag på minimum 150 kr. støtter du vores arbejde. Du kan melde dig ind her:

Klimacykelture i 2019

Der er cyklet mange kilometer i sommerlandet og mange ildsjæle har taget i mod på turene og fortalt om deres initiativer og virke. Temaer for ture har været mange, lige fra miljøbelastning ved råstofudvinding, cirkulær økonomi, rent drikkevand, økologiske fødevarer, bier, vejkirker, til Natura2000 og meget mere.

Læs mere i rapporten om ruter, oplevelser, historier og folkene bag dem ›

Årets Frie Fugl

Prisen gives til personer, der har brugt deres indsigt, fantasi og mod til at finde nye måder at leve og arbejde på. Der lægges vægt på frihed, økologi og livsglæde. Vi uddeler for 2-3 år ad gangen.

2017: Tjørnegaardsskolen i Roskilde ved Jacob Lentz

2016: Lone Vitus alias Lone Landmand

2015: Reparationsværkstedet på Nødebo Kro